› o. HOW Smartadoc

14.10.2010 (VAI), American Quarter Horse
156 cm, smoky cream dun, keskiraskas
trail

Doc Toe Ion ^

qh, 154 cm, prl, trail, ple

Shutter Dan GA ^

qh, 152 cm, bcskn, trail

Dani Boy Jr

qh, 153 cm, sm cr, EVM

Dani Boy

qh, 152 cm, prl, ?, EVM

EVM
EVM
Burn'd Black

qh, 155 cm, sm bl, ?, EVM

EVM
EVM
Shutitup

qh, 150 cm, rn, EVM

Acid Attack

qh, 155 cm, rt, EVM

EVM
EVM
Shut Me In

qh, 147 cm, rn, EVM

EVM
EVM
Tic Tac Toe GA ^

qh, 156 cm, vkk, ple

Dewey Ridon

qh, 156 cm, cre, ?, EVM

Rude'n Raffy

qh, 155 cm, prl, ?, EVM

EVM
EVM
Elvira Coot

qh, 156 cm, vkk, ?, EVM

EVM
EVM
Tip Toe Lena

qh, 153 cm, rt, ?, EVM

Tip Tap Scott

qh, 152 cm, rt, ?, EVM

EVM
EVM
Lena June

qh, 157 cm, rt, ?, EVM

EVM
EVM
HOW Sparkly

qh, 157 cm, dnl, trail

Mottled Person

qh, 151 cm, voikko, all-r/ko

Corkscrew

qh, EVM

EVM EVM
EVM
EVM EVM
EVM
Color Dust

qh, EVM

EVM EVM
EVM
EVM EVM
EVM
Sleeping Star

qh, 161 cm, red dun, all-r (hms)

Sahran

qh, EVM

EVM EVM
EVM
EVM EVM
EVM
Sleeping Beauty

qh, EVM

EVM EVM
EVM
EVM EVM
EVM